page id: 775e3a1e-7a54-4972-a1e5-8927544f94e7
Технології
Web
Mobile
DB/BI
Desktop
та багато інших напрямків, сучасних технологій, фреймворків, бібліотек та інструментів.